Historie Club WSV

 

HET ONTSTAAN VAN DE WATERSPORTVERENIGING (bron F.C. Kraamwinkel-voorzitter)

In mei 1977 was er een grote schrik bij de watersporters van Ouder Amstel, toen
ons gemeentebestuur de bepaling aan de Algemene Politie verordening toevoegde,
dat het verboden werd om met een boot of bootje, ligplaats te nemen in
de Binnen-Amstel, Bullewijk of Holendrecht.

Zoals ik al schreef 'grote schrik" bij de watersporters van Ouder-Amstel,
want hoe is het mogelijk dat het gemeentebestuur van een zo rijk van water voorziene
gemeente als de onze een dergelijke verordening in het leven roept.
U begrijpt natuurlijk de reactie van de diverse bootbezitters.
Op initiatief van de heer Willem Cuiper staken een aantal de koppen bij elkaar
en te zijnen huize werd een informatieve bespreking gehouden, waarbij werd
afgesproken een watersportverenging in het leven te roepen.


Op 31 mei 1977 werd een vergadering uitgeschreven om
de Watersportvereniging "Ouder Amstel" op te richten.

lees hier verder


 

Wij zijn altijd op zoek naar leuke verhalen en foto's uit de "oude doos". Mocht u deze willen delen met ons dan horen wij dat graag en kunt u mailen naar:

marja@wsvouderamstel.nl